Panduan dan pekeliling pengurusan mesyuarat PKPA Bil 1 1991Panduan pengurusan mesyuarat dan urusan jawatankuasa-jawatankuasa kerajaan PKPA Bil 1 Tahun 1991 boleh dirujuk di SINI.
Ketua Bidang, Ketua Panitia dan setiausaha berkenaan boleh mengikut panduan membuat minit mesyuarat dengan format dengan betul.