Pembekalan 1BestariNet

1BRIS bermaksud 1BestariNet Receiver IntegratedSystem. Struktur peralatan ini akan dipasang di lokasi sekolah terpilih sahaja.

4 Unit Zoom (3 On / 1 Spare)
Jarak Access 25meter
Password : ytlxxxxxxxx123
Kawasan Capaian : Pejabat / Makmal Komputer / Bilik Guru / Pusat Sumber / Makmal Sains / 
Bilik Guru Kanan / Kelas 5VT/1A1 / 1A2 
atau kawasan yang boleh dicapai oleh Zon Free Wifi   wGkanan / wpss / wpej


10 unit mengikut bilangan guru di SEKUGA
Kegunaan diluar kawasan Zoom. Contoh di bilik kelas yang berada di hujung bangunan. 
Kegunaan pengajaran dan pembelajaran
Pengurusan Kelas
Pengurusan Panitia 
Guru perlu berkongsi jika ingin menggunakannya.
Kegunaan di luar kawasan sekolah yang berdekatan sekolah lain.
Memerlukan software device yang boleh dimuat turun di SINI.
Memerlukan  id / password  Yes  

aeaxxxx.g.d@moe.yes.my
9Hxxxxmw

Semua guru, staf, pelajar dan waris dibekalkan dengan ID YesMail / Password 
Kemudahan Gmail
Kemudahan FrogVLE