Promosi Frog VLE

Persekitaran pembelajaran maya secara keseluruhan dengan kemudahan simpanan bahan pengajaran dan pembelajaran berbentuk dokumen, gambar, video, audio dan sebagainya. Kemudahan email, google drive dan kemudahan google yang lain secara percuma untuk semua guru dan murid g SMS percuma. 

Guru-guru  boleh menjadikan antara muka dashboard untuk tujuan pengajaran  dan semua bahan akan disimpan di cloud seperti menggunakan Ipad atau Iphone. Bahan boleh di akses secara pantas untuk sesi pengajaran dan pembelajaran akan datang.

Dapatkan ID Yes dan Password daripada guru ICT anda.