SURAT AMARAN

Kepada semua guru kelas:

Sila pantau  masalah ponteng sekolah dalam kelas masing-masing.
Beri surat amaran untuk  pengetahuan ibu bapa pelajar