TAKLIMAT PENGAWAS KALI PERTAMA 2013

Taklimat diadakan pada :

 Tarikh          : 7 Januari 2013
 Masa           : 1.45 petang
 Tempat        : Bilik Pengawas
 Sasaran       : Semua Pengawas Sekolah

Taklimat ini dihadiri oleh 4 orang guru dan 32 orang pengawas.