PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT)

Untuk Tingkatan 4 dan 5, PPT bermula pada 10/5/2013. Di harap semua pelajar menjawab sebaik mungkin.
Jangan tidur  semasa peperiksaan dijalankan.
SELAMAT MENJAWAB DENGAN CEMERLANG.