PROGRAM URIN TEST

Program ini dibuat pada 2/5/2013 (Hari Khamis) oleh pihak AAdk Taiping dan PPD LMS
Pelajar yang terlibat cuma 47 orang sahaja. Keputusan sangat baik kerana tiada seorang pelajar
terlibat dalam penggunaan bahan-bahan terlarang.

SEKUGA BEBAS DARIPADA DADAH....