Bagaimana Guru Membina Site FrogVLE yang boleh dicapai oleh murid?

Pada permulaan memang agak sukar dilakukan, namum kesungguhan dan sikap ingin tahu dan ingin belajar akhirnya akan dapat dicapai objektif yang telah ditetapkan.

Salah satu cara mudah menggunakan FrogVLE adalah menggunakan Site yang boleh dicapai oleh pengguna FrogVLE sekolah.

Di bawah ini disediakan cara-cara untuk menghasilkan Site Guru untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.

Cara membina Site FrogVLE Guru