Literasi Komputer 2014

Literasi Komputer Tingkatan Satu (1A1/1A2)
1.  Pengenalan Kepada Komputer
2.  Peraturan Asas Makmal Komputer
3.  Peraturan Penjagaan Komputer
4.  Slidely... membina slideshow
5.  Sejarah Komputer
     - Generasi Pertama
     - Generasi Kedua
     - Generasi Kedua
     - Generasi Ketiga
     - Generasi Keempat
     - Generasi Kelima
6.  Tokoh Komputer... slidely
7.  Asas Pemproses Perkataan
8.  Asas Membuat Brosur
9.  Perisian Hamparan Elektronik... Excel
10. Pengenalan Kepada Internet


Literasi Komputer Tingkatan Dua (2A1/2A2)
1. Rangkaian Komputer
2. Peraturan penjagaan komputer...Slidely
3. Etika berinternet
4. Asas membuat brosur dengan lucidpress
5. Google Docs dan perkongsian fail
6. Membina Video Youtube dan youtube editor
7. Online apps... desmos.com
8. Permainan Interaktif... purposegame
9. Animasi... goanimate
10. Baikpulih komputer... google presentation