Laporan Bergambar : Bengkel Asas Frog VLE dan Aplikasi Chromebook Untuk Pelajar

Beberapa orang pelajar nampak ceria dapat menggunakan Chromebook buat kali pertama.


Pendedahan asas FrogVLE disampaikan oleh Cikgu Mohd Azlan semasa PdP Literasi Komputer.