PROGRAM SEKOLAH SELAMAT


 •  DEFINISI 
 • Persekitaran sekolah yang selamat yang membolehkan warga sekolah berasa selamat  tanpa adanya gangguan daripada mana-mana pihak sama ada dari dalam mahupun luaran.
 • Persekitaran ini akan mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan sekaligus mengelakkan warga sekolah daripada berhadapan dengan insiden atau kemalangan yang tidak diingini.

 • RASIONAL
 • Keselamatan kerap diabaikan dan jarang dijadikan asas utama pertimbangan.
 • Warga sekolah terdedah dengan isu-isu Keselamatan fizikal,Sosial,Emosi dan Teknikal.
 • Kurang kerjasama daripada keluarga dan Masyarakat dari segi keselamatan.
 • Keupayaan sekolah dalam menangani isu-isu keselamatan amat terhad tanpa sokongan keluarga dan komuniti.

 • ELEMEN-ELEMEN SEKOLAH SELAMAT
 • Latihan kebakaran
 • Keselamatan di Makmal Sains
 • Kawalan emosi pelajar di luar dan di dalam sekolah
 • Keselamatan penggunaan peralatan padang dan permainan
 • Keselamatan di bilik guru
 • Keselamatan pelajar di bilik tandas
 • Keselamatan pelajar di bilik kantin
 • Keselamatan kaum di sekolah

 • MATLAMAT
 • Mewujudkan budaya selamat di sekolah dan persekitaran secara berterusan dengan  permuafakatan dan sokongan warga sekolah, keluarga dan komuniti setempat.

 • OBJEKTIF
 • Meningkatkan kefahaman tentang Tatacara dalam menghadapi sebarang isu Keselamatan ,Kecemasan,Kemalangan dan Malapetaka.
 • Meningkatkan kefahaman dan Penghayatan dan pelaksanaan aktivit-aktiviti sekolah.
 • Mewujudkan persekitaran sekolah yang Sihat,Selamat dan Menyeronokkan.
 • Memastikan hak setiap individu warga sekolah dipertahan dan dijaga.
 • Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.
 • Menyediakan panduan bagi setiap tindakan yang perlu diambil.
 • Menimbulkan rasa lebih mudah dan rela untuk menyumbangkan secara positif kepada sekolah.


     SMK KUBU GAJAH
     34130 SELAMA,PERAK.