Gerak Gempur Hand Holding Frog VLE

Merujuk artikel Portal JPN Perak, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Perak (BTPN) dan semua Pusat Kegiatan Guru (PKG) akan melaksanakan "GERAK GEMPUR PENGGUNAAN FROG VLE" di sekolah-sekolah KPM Negeri Perak mulai 14 Julai hingg 25 Julai 2014.

KPI 30% murid yang login VLE sekurang-kurangnya 30 minit.
Guru 100%
Murid 100%
Ibu-bapa 70%

Mohon kerjasama daripada guru-guru untuk login setiap minggu untuk tujuan penggunaan VLE.