Headcount PAT 2014 Ting 4Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Ekonomi Asas
Hiasan Dalaman Asas
Matematik
Moral
Perdagangan
Sains
Sejarah
Sains Pertanian
Tassawur Islam
Sivik
Pendidikan Jasmani
Pendididikan Islam (Ust Radzi)
Pendidikan Islam